Om Verdandi

Verdandi är arbetarnas socialpolitiska organisation och står för social rättvisa samt ett samhälle fritt från alkoholskador och missbruk. Hos oss är gemenskap och solidaritet mellan människor ytterst viktigt.

Vi är en partipolitisk och religiöst obunden organisation som arbetar med opinionsbildning, kamratstöd och nätverksarbete samt organisering av utsatta grupper. De frågor vi framför allt prioriterar är:

  • Mot fattigdom
  • Mot missbruk
  • Mot rasism, främlingsfientlighet och homofobi
  • För jämställdhet
  • För en generell och solidarisk välfärdspolitik

Organisationen bildades 1896 som en proteströrelse mot sociala orättvisor och missförhållanden i samhället. Än idag står Verdandi för den generella välfärd som finansieras gemensamt och ligger som grund för den svenska modellen, som bygger på respekt för varje individs rätt och möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv. Den är skapad för ett samhälle där alla ges möjligheten att utveckla sina förmågor och ambitioner tillsammans med andra, och är ett bevis på att gemensamma ansträngningar ger framgång.

Verdandi tror på att vi människor har de resurser som krävs för att kunna ta ansvar för våra liv samt förändra våra livsbetingelser. Vi människor har också personliga förutsättningar att aktivt delta i en förändring av samhället tillsammans med andra.

Värdesätter du samma saker som oss på Verdandi är du varmt välkommen att ansöka om medlemskap och ta del av vår gemenskap och kampen mot ett rättvisare samhälle!