Verdandilokaler

Verdandi Öster
Sturegatan 18 A 702 14 Örebro
Tele: 019-611 64 05

Öppettider

Måndag-torsdag 08.00-14.00, Frukost 08.00-10.00.

Gemensam lunch torsdagar.

Läsecirkel. Måndagar ojämna veckor 14.00-16.30

Onsdagar kl 17.00-20.00 ojämna veckor samlas vi i lokalen för olika typer av aktiviteter.

Se ytterligare information under fliken program 

Verdandi Varberga
Varbergagatan 190 703 52 Örebro
Tele: 019-25 00 02

Öppettider  
Måndag-Fredag 08.00-14.00, frukost 08.00-10.00.
Gemensam lunch och matlagning fredagar.

måndagar 14.00-17.00 har Qulan Verdandi öppet, se www.qulan@verdandi.se

måndagskvällar 17.00-19.00  studiehjälp och digital support

torsdagskvällar kvinnogrupp 18.00-20.00

Se ytterligare information under fliken program

 

Verdandi Rosta
Stjärnans lokaler i höghuset Rosta centrum

Öppen verksamhet
Stängd tillsvidare pga av coronaläget