Verdandilokaler

Verdandi Öster
Sturegatan 18 A 702 14 Örebro
Tele: 019-611 64 05

Öppettider 
Måndag - torsdag 8.00-14.00 , frukost 08.00-10.00.

Gemensam matlagning och lunch torsdagar.

Ideellt öppethållande lördagr och söndagar 10.00-12.00 

 

 

Verdandi Varberga
Varbergagatan 190 703 52 Örebro
Tele: 019-25 00 02

Öppettider 
Måndag-Fredag 8.00-14.00, frukost varje dag 08.00-10.00.
Gemensam matlagning och lunch fredagar.

Kvinnogrupp torsdagar 18.00-20.00 (Barn välkomna)

Verdandi Rosta
Stjärnans lokaler i höghuset Rosta centrum

Öppen verksamhet
Måndagar 14.00-18.00