Rasism och främlingsfientlighet

VARDAGSRASISMEN BREDER UT SIG


Tyvärr. Den ”vardagsrasism” som finns i många av våra bostadsområden har fått fäste hos ännu fler människor. Idag ser vi hur främlingsfientliga partier och icke-demokratiska krafter anpassar sitt budskap för att komma in i EU-parlament och riksdag. Det nazistiska våldet har också blivit synligt för oss alla. I våra förorter och samhällen angrips den som har en annan hudfärg eller de som står upp för demokratiska värden. Under allt detta finns klassklyftor, intolerans och främlingsfientlighet. Det är en farlig utveckling. När människors liv utarmas ligger de enkla lösningarna nära och ”vi och dom” -lösningar ligger nära till hands. Vårt samhälle brutaliseras och demokratin hotas.

Läs en bra krönika om allvaret i frågan och begreppet hets mot folkgrupp i Expressen.se: http://www.expressen.se/kronikorer/lars-lindstrom/grip-nazisterna–ta-deras-fanor/

VÅRT ARBETE ÄR ANTIRASISM VARJE DAG

Verdandi arbetar för social rättvisa, mot missbruk och alkoholskador. Vi arbetar med opinionsbildning utifrån de erfarenheter vi samlar in genom vårt kamratstöd. Vårt praktiska arbete finns i flertalet av miljonprogrammets bostadsområden.

I många av våra avdelningar samlas människor vars skola bildligt talat är ”livets universitet”, vi möter kraft och styrka men också ensamhet, isolering och utanförskap. I våra avdelningar träffas människor från skilda nationer och världsdelar likväl som Norrland, Dalarna och Småland.

I vår lokala verksamhet stärker vi vardagssolidariteten människor emellan och medverkar till att skapa respekt för människors olika bakgrund och livssituation. De som är med i Verdandi stärks i sin roll som medborgare och påverkar samhället. Det är ett praktiskt integrationsarbete där allas lika värde och ett solidariskt ansvarstagande är grunden. Vi vet att olika former av rasism existerar i det svenska samhället. Vi arbetar för möten, mångfald och kärlek. Vårt arbete är antirasism varje dag.

För dig som vill fördjupa dina kunskaper i hur vi kan mota rasismen, rekommenderar vi Expos utbildningar och föredrag. Läs mer på Expo

VERDANDIS INTEGRATIONSPOLITISKA PROGRAM

Integrationsfrågor är viktiga för Verdandi. Verdandis kongress 2005 beslutade att Verdandi under kongressperioden skulle arbeta fram ett Integrationspolitiskt program. Det nya programmet antogs av kongressen 2008. I programmet presenteras grundfakta, en analys av integrationsbegreppen, refereras till den aktuella samhällsdebatten och granskas demokrati, deltagande och diskriminering.

Verdandis Integrationspolitiska program ”Allas lika värde” tar sin utgångspunkt i att alla människor är lika värda och har samma rättigheter och skyldigheter. Vi ska alla bemötas på samma sätt, utan diskriminering, oavsett utbildning, kön, ålder, tuffa livserfarenheter, etniskt ursprung eller nationalitet. Programmet utgår från Verdandis sociala helhetssyn, där människan står i centrum och ses utifrån alla sina resurser och där rätten till bostad, arbete och utbildning är basen.

Du kan beställa Verdandis Integrationspolitiska program från Verdandi-förbundet. Skriften kostar 80 kronor plus porto.