Socialt skyddsnät

ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG ÅT FOLKET


I Sverige är de sociala rättigheterna många. Fri utbildning, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg är självklarheter. Socialpolitiken bildar ett skyddsnät som följer oss från vaggan till graven. Det är solidariskt och bygger på tanken att alla bidrar efter förmåga och får stöd efter behov. Socialpolitiken är också omfördelande, både över livet och mellan individer. Detta är byggstenarna i det som många kallar den ”svenska modellen” och vars grund är jämlikhetstanken.

Efter åtta år med en borgerlig regering vittrar våra sociala system sönder. Framförallt har sjuka och arbetslösa drabbats hårt. Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen har rustats ner. Ersättningsnivåerna har försämrats. Tuffare regelverk har införts.

Attityderna har hårdnat i samhället och en ny hållning finns inom systemen. Många av Verdandis medlemmar vittnar om höjda krav för att få försörjningsstöd i utsatt läge. Nätverk av socialarbetare och läkare protesterar mot samhällets inhumana behandling av utsatta människor.

Verdandi har flera krav på socialpolitiken som vi driver i vår opinionsbildning:

 • Vi anser att den bortre parentesen i sjukförsäkringssystemet ska avskaffas.
 • Ersättningsnivåerna i systemen måste höjas för att vi ska nå tanken om inkomstbortfallsprincipen.
 • A-kassan måste bli en inkomstbortfallsförsäkring värd namnet igen.
 • Verdandi slår vakt om de generella välfärdssystemen. De gagnar en omfördelning i samhället och är inte utpekande. Alla omfattas.
 • Verdandi avvisar tanken om ett grundtrygghetssystem. Socialpolitiken är vårt yttersta skyddsnät och måste vara hållbart. Människor ska inte behöva leva i misär i Sverige.
 • Reformera försörjningsstödet. Ett modernt försörjningssystem måste rusta människorna för det moderna samhället.

Verdandis socialpolitiska program

Verdandi har ett socialpolitiskt handlingsprogram för social rättvisa som fastställt av kongressen. För att uppnå social rättvisa är det viktigt att politiken utgår ifrån en social helhetssyn på människor och samhälle. Verdandis krav för att uppnå ett rättvist och solidariskt samhälle kan samfattas i följande punkter:

 • Allas rätt till arbete – en meningsfull uppgift för alla
 • Arbetslivets villkor
 • En generell välfärdspolitik
 • Social alkohol- och narkotikapolitik
 • En demokratisk socialtjänst
 • Jämställdhet mellan män och kvinnor
 • Konsumentpolitik för rättvisa
 • Bra hälsa för alla
 • Social bostadspolitik
 • En human kriminalpolitik
 • Resurser och miljö
 • Internationell solidaritet
 • Folkrörelser – viktiga för delaktighet och demokrati

Du kan beställa Verdandis socialpolitiska handlingsprogram från Verdandi-förbundet. Det kostar 10 kronor plus porto.